Home / Internet Leased Line CMC

Internet Leased Line CMC

Internet Leased Line CMC là dịch vụ đường truyền Internet có cổng kết nối quốc tế riêng biệt dành cho các văn phòng, công ty có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ. CMC Telecom cung cấp dịch vụ Kết nối Internet Trực tiếp và Kết nối Băng rộng dựa trên hạ tầng quang 100% đặc biệt dành riêng cho khối khách hàng

Khác với kết nối Internet thông thường, đường truyền Internet Leased Line CMC  có thể cung cấp mọi tốc độ từ 1 Mbps đến 10Gbps quốc tế với cam kết tốt nhất về độ ổn định và tốc độ kết nối.

Hotline tư vấn giải pháp lắp đặt: 0984 732 888

Lợi ích Internet Leased Line CMC

Năng lực mạng lưới CMC

CMC Telecom cung cấp dịch vụ tích hợp công nghệ thông tin vào viễn thông. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ đa dạng có giá trị gia tăng cao
theo mô hình One-Stop-Shop.

Kênh Thuê Riêng CMC

Kênh Thuê Riêng CMC (Internet Leased Line CMC) là dịch vụ đường truyền Internet có cổng kết nối quốc tế riêng biệt dành cho các văn phòng, công ty có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ. Khác với kết nối Internet thông thường, đường truyền Kênh Thuê Riêng CMC có thể …

Xem thêm »